ET STED FOR GODE BESLUTNINGER

Resultatet av forhandlinger, viktige strategisamlinger og kurs blir ofte preget av stedet

man møtes på. De rette omgivelser betyr noe for resultatet.

Åse-Vøllestad er et slikt sted der du omgis av kvalitet og ro i et enormt landskap.